Trzy ważne umiejętności fundraisera

Trzy ważne umiejętności fundraisera

Dziś o trzech ważnych umiejętnościach, jakie powinien posiadać fundraiser. To nie jest wpis o wszystkich umiejętnościach fundraisera, ale o trzech takich, których posiadanie możne znacznie przyczynić się do wyników pracy. 

Często zwracamy Wam uwagę, że fundraising jest multi kompetencyjny – trzeba umieć po części wiele rzeczy umieć zrobić, rozumieć, jak działają mechanizmy i zjawiska społeczne oraz technologie. Trzeba posiadać umiejętności i miękkie i twarde, i mówić, i pisać i dobrze zarządzać logistyką.

Do głównych zadań fundraisera należy… zbieranie pieniędzy, ale ta czynność rozciąga się zwykle na zadania związane z pozyskiwaniem Darczyńców, rozwijaniem i utrzymywaniem z nimi relacji. Nierzadko też fundraiser
w pewnym stopniu współtworzy materiały promocyjne lub prowadzi współpracę z biznesem.

Po pierwsze – umiejętność poprawnego pisania 

To pierwsza z nieoczywistych, ale niezbędnych w pracy umiejętności fundraisera. W trakcie trwania kampanii zbiórkowych fundraiser potrzebuje wiele tekstów w różnych formach, które musi napisać. W ogóle praca fundraisera w dużej mierze polega na kontakcie z ludźmi i odpowiednim jego przygotowaniu czy przeprowadzaniu. Fundraiser powinien móc swobodnie władać słowem – mówionym i pisanym, dostosowanym do okoliczności i celu jego przeznaczenia. Ta umiejętność oznacza nie tylko elokwencję i lekkość pióra, ale także zasady interpunkcyjne, ortograficzne i edytorskie. 

W tej umiejętności liczy się posługiwanie językiem, który jest prosty i zrozumiały, a jednocześnie może pojawiać się w różnych miejscach i formach. List do Darczyńcy może cechować się zupełnie inną strukturą i formą niż treść skierowana do wolontariuszy. Zupełnie inaczej powinny być tworzone treści do materiałów reklamowych – np. folderów czy raportów, a zupełnie inne takie, które są publikowane w mediach społecznościowych. Niestety, bardzo często śledząc kampanie organizacji widzimy, że teksty, w nich wykorzystywane to popularne kopiuj-wklej, co znacznie obniża szansę na powodzenie przedsięwzięcia. 

Po drugie – komunikat dostosowany do czasu, miejsca
i odbiorcy

Pisząc komunikaty fundraisingowe, pamiętajmy o tym, że dopasowanie formy do sytuacji, a języka komunikatu do odbiorcy jest bardzo ważne. 

Żeby Twojej społeczności łatwiej było zrozumieć to, co robisz w swojej organizacji, staraj się przede wszystkim opowiadać bieżącą działalność językiem historii. Staraj się jak najbardziej obrazowo opisywać rzeczywistość – używając przymiotników, które są łatwe do wyobrażenia dla odbiorcy. Dobry fundraiser będzie też zachęcał wszystkich pracowników organizacji do tego, by podzielili się tym, co robią. Zwykle to on zajmie się ubraniem historii w słowa, ale będzie mógł zrobić to tylko wtedy, kiedy pracownicy merytoryczni i ci z “zaplecza organizacji” zechcą podzielić się historiami z życia fundacji czy stowarzyszenia. Storytelling to umiejętność opowiadania historii, które zapraszają słuchaczy do współtworzenia ich.

Naucz się wykorzystywać storyteling w fundraisingu – sprawdź webinar. 

Co możesz zrobić, żeby wystrzegać się błędów
w komunikacji? 

Sprawdzaj wątpliwości! Słownik może zostać naszym najlepszym przyjacielem, a korzystanie z niego to żaden wstyd. Jeśli tylko możesz, proś o czytanie kogoś z zespołu – najlepiej kogoś, kto jest dość krytyczny, ale też łatwo wyłapuje błędy i literówki. Tutaj sprawdza się stara zasada – co dwie pary oczu, to nie jedna! 

Ćwicz i się nie poddawaj! Im więcej będziesz pisać i tworzyć komunikatów, tym łatwiej będzie Ci je przygotowywać w coraz lepszej jakości. 

Po trzecie – fundraiser gra fair 

Kiedy zwracamy uwagę na etyczny wymiar fundraisingu, zatrzymujemy się na przejrzystości działań fundraisera oraz tym, jak on w swoich komunikatach przedstawia transparentność organizacji. Ale etyka potrzebna
w fundraisingu to też umiejętność przewidywania tych działań, które nie będą stwarzały zagrożeń i kontrowersji dla organizacji. To w dużej mierze też wrażliwość na potencjalne szanse. To również zdolność zapobiegania możliwym kryzysom – na długo zanim się pojawią i będą w stanie zagrozić całemu przedsięwzięciu. 

Doświadczeni fundraiserzy potrafią tak opowiadać historie z życia codziennego organizacji, by jak najdokładniej
i rzetelnie przedstawiać wszystkie działania i spożytkowanie wszystkich pieniędzy – od Darczyńców, ze współprac czy projektów. Fundraising, który polega na etyce, to fundraising, który jest przejrzysty i skory do klarownego przedstawiania rozliczeń finansowych. 

W naszej kulturze nie jest powszechne to, że jawnie i głośno rozmawiamy o pieniądzach – zwłaszcza z inicjatywy organizacji, czy w tym wypadku fundraisera. Trudno też opowiadać o kosztach administracyjnych organizacji –
a takie przecież są! Lwią część pokrywają koszty zatrudnienia pracowników i pracy niematerialnej, ale te organizacje, które przełamały strach i w umiejętny sposób dzielą się tym z odbiorcami, zwracają uwagę, że nie tylko nie straciły Darczyńców, ale cieszą się ich rosnącym zaufaniem. Zdolność zarządzania finansowego
i prezentowanie tego ceni sobie także biznes.

Posłuchaj podcastu: Jak mówić o kosztach?

To nie jest łatwe. Nie jest łatwe raportowanie finansowe w taki sposób, by były to komunikaty jasne i czytelne nie tylko dla Darczyńców, ale i całej społeczności sympatyków organizacji. Jawne dzielenie się sprawozdaniami finansowymi, które nie tylko pada z ust fundraisera, ale jest też wypowiadane ustami członków zarządu czy prezesa, będzie miało tylko pozytywne skutki. Jeśli organizacja nie praktykowała takich działań wcześniej – dobry fundraiser powinien to zmienić. 

I to nie są wszystkie umiejętności fundrasiera!

Umiejętności fundraisera jest oczywiście dużo więcej – to umiejętność pracy w zespole, zarządzania zespołem, planowania i organizacji czasu czy wykorzystywania zasobów. To wszystko sprawia, że fundraising jest zajęciem multidyscyplinarnym, a dobry fundraiser potrzebuje nieustannego rozwoju siebie
i własnych umiejętności.

Przeczytaj także – 6 zasad skutecznego fundraisngu

Shopping Cart
SZKOŁA HOJNOŚCI
Przewiń do góry