Regulamin sklepu internetowego

[tytułem wstępu]

Szanowny Użytkowniku, Drogi Kliencie! Zanim przejdziesz do lektury wielostronicowego regulaminu sklepu internetowego przeczytaj ten krótki wstęp.

Regulamin to zbiór norm, które regulują funkcjonowanie sklepu, a także przypominają o przysługujących Ci prawach i obowiązkach. To niezwykle ważny dokument. Zanim jednak zagłębisz się w meandry paragrafów i ustępów, chciałbym, byś wiedział, że najważniejsze są relacje.

Co to oznacza? Że zależy mi na tym, by Twoje zamówienie zostało zrealizowane szybko i rzetelnie. Byś miał poczucie, że jesteś dla mnie ważny i, że zostałeś potraktowany uprzejmie i profesjonalnie. Chciałbym, byś wiedział, że tak właśnie jest. Traktuję swoich klientów jako partnerów, a to znaczy, że:

 • będę dbał o ochronę Twoich danych(nie musisz się martwić, że komuś je sprzedam, a Twoje wypisanie się z Newslettera zostanie zignorowane),
 • jeżeli będziesz miał uwagi do towaru lub usługi dołożę wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie (na pewno nie zniknę z Twoimi pieniędzmi w raju podatkowym),
 • będę dbał o komunikację z Tobą (nie obawiaj się, że będziesz czekał 6 miesięcy na odpowiedź na maila z pytaniem o dostępność produktu),

Można byłoby mnożyć podobne punkty, ale wszystko sprowadza się do jednego: każdy Użytkownik i Klient sklepu jest wyjątkowy i będzie traktowany z szacunkiem. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy będzie mógł korzystać z tej strony internetowej bez przeszkód i z satysfakcją.

Czego Tobie i sobie życzę!

Szczepan Kasiński
Prezes Zarządu
Armiger sp. z o.o.

§1 [postanowienia wstępne]

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://sklep.armiger.pl/ przez Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, NIP 8681972701, REGON 381773089 KRS 0000756797.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, w taki sposób, że można w wybranym przez siebie momencie pozyskać go, wyświetlić i utrwalić jego treść poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w pamięci posiadającego odpowiednie funkcje urządzenia(np. komputera czy smartfona).
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców.

§2 [co oznaczają pojęcia w regulaminie]

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dzień roboczy – poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Chyba, że któryś z tych dni jest dniem ustawowo wolnym od pracy;
 2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „kodeks cywilny” (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi; służąca komunikacji z Klientem, a także umożliwiająca dostęp do informacji o realizacji zamówień;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także osoba, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-385Kodeksu Cywilnego, przepisy art. 556, 5565, 5765 Kodeksy Cywilnego.
 7. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży, a także usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia, udostępnieniu danych dostępowych do szkolenia online lub treści szkoleniowych – zgodnie z opisem;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 9. Punkt odbioru osobistego – punkt, w którym możliwy jest odbiór towaru przez Klienta;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Rejestracja – dokonane przez użytkownika czynności, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, która prowadzi do utworzenia konta;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 13. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem https://sklep.armiger.pl/
 14. Sprzedawca –  podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1, prowadzący sklep internetowy;
 15. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 16. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, użytkownik, który złoży zamówienie jest również klientem;
 20. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub kursu prezentowanego w Sklepie internetowym.
 21. Pośrednik płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§3 [promocje i konkursy]

W sklepie możliwe jest organizowanie konkursów, przecen oraz promocji, których warunki i zasady będą publikowane na stronie internetowej sklepu lub określone w odrębnych regulaminach.

§4 [wymagania techniczne]

Aby korzystać ze sklepu internetowego użytkownik musi spełnić następujące warunki:

 1. Dostęp do Internetu (w końcu to sklep internetowy 🙂 ),
 2. Odpowiednio skonfigurowana przeglądarka, która umożliwi prawidłowe wyświetlenie strony internetowej sklepu,
 3. Zezwolenie na obsługę cookies oraz Javascript,
 4. Program umożliwiający obsługę plików w formacie pdf.

§5 [ciasteczka]

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Sprzedawca może wykorzystywać w sklepie internetowym mechanizm plików cookies(ciasteczek). W razie ich wykorzystywania Użytkownikowi zostanie udostępniona na stronie sklepu internetowego polityka cookies,

§6 [kiedy może być potrzebny Twój e-mail, adres i telefon]

W celu skorzystania ze sklepu internetowego, tj. z usług elektronicznych lub złożenia zamówienia może być wymagane posiadanie aktywnego Konta lub poczty elektronicznej (a także podanie jej adresu). Dla zapewnienia realizacji zamówienia (zwłaszcza w przypadku zakupu przedmiotów fizycznych) może być konieczne podanie numeru telefonu oraz adresu (inaczej nie będzie możliwa dostawa).

§7 [co wolno, a czego nie]

 1. Użytkownik sklepu ma obowiązek korzystać z niego zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, a także w zgodzie z postanowieniami regulaminu i poszanowaniem zasad tak zwanej „netykiety”, a więc reguł zachowania się w Internecie.
 2. Nie wolno dostarczać i przekazywać treści zabronionych prawem lub naruszających dobre obyczaje, a zwłaszcza naruszających dobra osobiste, propagujących przemoc i nienawiść.

§8 [usługi elektroniczne]

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych, do których należą: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, formularz kontaktowy.
 2. Dla korzystania z usługi prowadzenia Konta niezbędna jest rejestracja w sklepie, która odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 3. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prowadzenia konta. Można ją rozwiązać w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia lub usunięcie konta za pomocą odpowiedniego przycisku.
 4. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom formularz zamówienia, który służy do dokonania zakupu w sklepie internetowym. Usługa formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z chwilą przesłania go do sprzedawcy.
 5. Użytkownik sklepu internetowego ma możliwość zapisania się do Newslettera – wymaga to podania adresu e-mail, co oznacza zgodę na otrzymywania informacji promocyjnych i handlowych. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony, zaś każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia lub wykorzystanie linku znajdującego się w treści Newslettera.
 6. Formularz kontaktowy pozwala na komunikację ze Sprzedawcą Usługa formularza kontaktowego świadczona jest przez czas oznaczony – ulega rozwiązaniu wraz z przesłaniem do Sprzedawcy formularza.
 7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

§9 [co można kupić w sklepie internetowym]

 1. Sklep internetowy sprzedaje produkty, które są nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych, chyba że wyraźnie zostały oznaczone  jako niepełnowartościowe.
 2. Sklep internetowy sprzedaje również kursy – zarówno przeprowadzane przez Sprzedającego osobiście, jak i prowadzone przez upoważnione przez niego osoby, a także kursy internetowe.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy – chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 4. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają VAT).
 5. Jeżeli produkty są objęte gwarancją, informacja o jej istnieniu oraz o warunkach (w tym podmiocie, który jej udziela) zostanie wskazana na stronie sklepu internetowego, zwłaszcza w opisie produktu.
 6. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie są ofertą, lecz powinny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 10. W przypadku kursów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, w przypadku którego nie został podany termin, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia kursu.
 11. W przypadku kursów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacje niezbędne do skorzystania z kursu.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej treść umowy sprzedaży.

§10 [Jak płacić za produkty]

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (również za pomocą kart płatniczych. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub PayPal. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Do ceny produktu doliczana jest opłata za przesyłkę, zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. W przypadku, gdy Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty w punkcie odbioru – nie jest pobierana płatność za przesyłkę.
 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zamówienie w terminie wskazanym w sklepie internetowym. W razie braku płatności Sprzedawca wezwie klienta do zapłaty i wyznaczy dodatkowy termin, zaś po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§11 [dostawa]

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Produktów:
  1. Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres,
  2. Dostarczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania opłaty na rachunku Sprzedawcy.
 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Klient wraz z produktem otrzymuje fakturę obejmującą Zamówienie.

§12 [zapisy dotyczące tylko przedsiębiorców]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest do sprawdzenia ich stanu, a w razie stwierdzenia uszkodzeń lub innych uchybień, do sporządzania w obecności przewoźnika stosownego protokołu, zawierający określenie ilości i rodzaju produktów oraz ich uszkodzeń.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację transportu przez przewoźnika.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 [reklamacje produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie, że jest on niepełnowartościowy).
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w razie wad produktu na podstawie art. 556-576 kodeksu cywilnego.
 3. Dla rozpatrzenia reklamacji produktu, klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem rodzaju wady i datą jej powstania oraz z oświadczeniem, czego w związku z wystąpieniem wady się domaga.
 4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy: listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu. Dane teleadresowe są dostępne na stronie sklepu.

§13 [odstąpienie od umowy przez konsumenta]

 1. Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie biegnie od dnia doręczenia produktu, a w przypadku kursów – od momentu dostarczenia danych niezbędnych do skorzystania z kursu internetowego. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy(zapis ten dotyczy kursów internetowych).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi aż do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania(na przykład skanu potwierdzenia nadania), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie może się wstrzymać ze zwrotem płatności, jeśli oświadczył, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient(konsument) chyba że Klient(konsument) wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
 7. Jeżeli Klient(konsument), wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§14 [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, a także jak uzyskać dostęp do tych procedur]

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego działającego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  1. polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o to, by wszczął postępowanie mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§15 [dane osobowe i RODO, czyli do czego potrzebne są dane i jak je wykorzystujemy]

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, NIP 8681972701, REGON 381773089 KRS 0000756797.
 2. Dane osobowe Użytkowników, w tym Klientów mogą być przetwarzane dla realizacji następujących celów oraz w oparciu o podane poniżej podstawy prawne:
 3. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży,
 4. prowadzenia komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o ich statusie,
 5. zapewnienia możliwości zarejestrowania się oraz obsługi konta Klienta(w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewnienia funkcjonalności za pośrednictwem sklepu internetowego w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. rozpatrywania reklamacji Klientów – zarówno dotyczących umówi sprzedaży, jak i realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 1. przyjmowania i obsługi  zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy, które nie są reklamacjami oraz nie są związane z realizowanymi umowami(na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego). Takie przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,
 2. przyjmowania przez Sprzedawcę oświadczeń Klientów o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży na odległość, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,
 3. rozpatrywania, a także dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń, obrony przed nimi, a także dla realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Takie przetwarzanie należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,
 4. dla korzystania z płatności elektronicznych (system Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.) oraz dla wystawiania faktur za pośrednictwem programu Fakturownia. Takie przetwarzanie należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,
 5. dla prowadzenia monitoringu korzystania przez Użytkowników oraz Klientów z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu, a zwłaszcza dla zapewnienia przestrzegania postanowień Regulaminu, poprawy jakości świadczonych usług oraz rozwoju funkcjonalności. Takie przetwarzanie należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,
 6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Sprzedawcę,
 7. prowadzenia marketingu bezpośredniego(w czym zawiera się także profilowanie treści wyświetlanych na stronie sklepu pod kątem preferencji Użytkowników), analiz dla celów statystycznych, co trzeba rozumieć jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Podwykonawcom, którzy zapewniają Sprzedawcy wsparcie w prowadzeniu i utrzymaniu sklepu internetowego(np. podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty dostarczający oprogramowanie do wysyłki newslettera, wysyłki zamówień), z którymi Sprzedawca zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika lub Klienta(np. podmiotowi obsługującemu płatność PayPro S.A. czy dostarczającemu program do fakturowania Fakturownia.pl), jak również podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń związanych z umowami zawieranymi z Klientami lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną lub odparcia tych roszczeń.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z regulacji prawnych(zwłaszcza w odniesieniu do regulacji podatkowych lub rachunkowych – np. wynikających z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 8. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykazania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nim.
 9. Dane będą przechowywane w celach administracyjnych, jeśli dotyczy to historii prowadzonej korespondencji – przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

§16 [prawo do dostępu, prostowanie i inne uprawnienia]

 1. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi możliwość korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących im na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownik i Klient ma prawo do złożenia w każdym czasie sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie treści dostępnych na stronie sklepu internetowego.
 4. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika i Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

§17 [kiedy podanie danych jest dobrowolne i konieczne]

 1. Podanie danych przez Użytkowników, którzy chcą dokonać rejestracji i założyć konto w sklepie – jest niezbędne. W razie niepodania danych założenie konta będzie niemożliwe, jednak nie uniemożliwi korzystanie ze sklepu w charakterze Użytkownika.
 2. Podanie danych przez Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) jest niezbędne. Dla złożenia i realizacji zamówienia wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub dostawy), adresu e-mail, numer telefonu. Brak podania tych danych spowoduje nieprzyjęcie zamówienia i sprawi, że zawarcie umowy będzie nieskuteczne.
 3. W razie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego.
 4. W razie złożenia przez Klienta reklamacji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego.
 5. W razie złożenia przez Klienta lub Użytkownika reklamacji związanej z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest podanie adresu e-mail, który został wykorzystany w procesie rejestracji.
 6. W nieprzewidzianych w regulaminie przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 1. Jakiekolwiek przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany będzie służyło jedynie do analiz oraz prognozowania preferencji Użytkowników i Klientów korzystających ze sklepu internetowego.
 2. Każdej osobie, której dany przetwarza Sprzedawca przysługuje prawo do wniesienia przewidzianej prawem skargi. Skargę należy kierować do właściwego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

§18 [postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należy zaliczyć w szczególności zmianę stanu prawnego.
 2. Do zamówień przyjętych przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Sprzedawca powiadomi Użytkowników o zmianie regulaminu poprzez informację na stronie głównej sklepu internetowego, dodatkowo do Użytkowników posiadających konto wysłana zostanie wiadomość e-mail. Powiadomienie będzie zawierać informację o dokonanych zmianach i termin ich obowiązywania.
 4. W razie braku zgody Użytkownika lub Klienta na zmianę regulaminu powinien on zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia, co stanowić będzie wypowiedzenie konta w sklepie internetowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 r. 

Shopping Cart
Przewiń do góry