Fundraiser i Zarząd – współpraca, która nie musi boleć

Jeśli dobrze czujemy się w naszym zespole i mamy zdrową relację z przełożonymi, to nasza praca jest lepsza, a satysfakcja z niej większa. Na co zwrócić uwagę we współpracy pomiędzy fundraiserem a zarządem organizacji, aby pozyskiwać nowych Darczyńców?

Czy zarząd jest przygotowany na fundraising?

Tak, tak, zarząd musi mieć świadomość tego, że fundraising to zmiana dla całej organizacji  – przede wszystkim w sposobie myślenia – i na to dobrze się przygotować. W chwili, gdy do zespołu dołącza fundraiser, zarząd często czuje ulgę – wreszcie jest człowiek, który zajmie się Darczyńcami i zapanuje nad tym całym zbieraniem pieniędzy. I dobrze, bo to oznacza, że jest gotów oddać część odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji.

Skuteczne wprowadzenie fundraisingu w organizacji polega na tym, że wszyscy w organizacji rozumieją co się zmienia, z czego te zmiany wynikają, dlaczego fundraiser mówi w nowy sposób, dlaczego potrzebuje różnych informacji od zespołu, dlaczego ciekawi go to, co się dzieje w innych projektach. Na to trzeba przygotować cały zespół – i to jest odpowiedzialność zarządu.

Aby fundraising w organizacji działał, fundraiser potrzebuje swobody działania. A nie ma swobody, bez zaufania ze strony zarządu. Fundraiser tworzy plan, strategię i potrzebuje wolności w ich realizacji. To wszystko ma się odbywać w ścisłej współpracy – fundraiser bazuje na promowaniu misji organizacji, nie jest oderwanym bytem, który robi, co chce. A strategia fundraisingowa i wszystkie pomniejsze plany działań muszą wpisywać się w strategię rozwoju całej organizacji. Zarząd jest odpowiedzialny za monitorowanie spójności działań we wszystkich obszarach.

Żeby fundraiser gładko wszedł w organizację, musi mieć wsparcie emocjonalne ze strony całego zespołu. Bo fundraiser będzie myśleć w trochę inny sposób – m.in. bardziej strategiczny, będzie widział okazje do działań fundraisingowych, dostrzegał potencjał relacyjny i fundraisingowy w wydarzeniach i przedsięwzięciach organizacji, na który do tej pory nikt nie zwrócił uwagi. 

Odpowiedzialnością zarządu jest tworzenie takiego zespół, w którym panuje atmosfera zrozumienia i otwartości w dzieleniu się swoją perspektywą. Inaczej będzie widział tę samą sprawę fundraiser, inaczej manager wydarzeń, a inaczej księgowy – każdy zobaczy inne szanse, zagrożenia i rozwiązania(!). W ten sposób odświeży się spojrzenie na organizację. 

Zarząd rozumie, że fundraiser nie działa zero-jedynkowo – nie każde działanie fundraisera od razu przynosi złotówki. Rozumie, że w wiele rzeczy trzeba zainwestować – przede wszystkich budowanie społeczności, relacje z ludźmi i narzędzia do pracy.

O co musi dbać fundraiser

Fundraiser powinien wiedzieć, czym zajmują się poszczególne osoby (działy, jeśli to duża organizacja). Powinien mieć dostęp do kalendarza prezesa i reszty zarządu, aby umawiać spotkania, animować kontakty w oparciu o ich dostępność. 

To odpowiedzialnością fundraisera jest podpowiedzieć członkom zarządu jak rozmawiać z ludźmi w relacyjny sposób, wyczulić ich na drobne okazywanie wdzięczności i sympatii wobec Darczyńców. Otwartość zarządu pozwoli fundraiserowi mówić wprost, jakie są ich zadania w obszarze fundraisingu – na przykład zadzwonić do konkretnych osób, podziękować za pomoc i darowizny, zapytać, jak się mają, zaprosić na wydarzenie (festiwal, piknik czy kolędowanie). Niech nie skupiają się na proszeniu, ale dbają o relacje i przede wszystkim okazują wdzięczność. Tego właśnie uczy fundraiser.

Zarząd często pracuje z dokumentami i formalny język urzędowy, prawniczy czy księgowy może wchodzić w nawyk. A w świecie fundraisingu taka komunikacja tworzy dystans z Darczyńcami. Dlatego fundraiser odpowiada za wyćwiczenie w członkach zarządu nowego, odpowiedniego do relacyjnego sposobu bycia sposobu komunikacji. Aby te rozmowy telefoniczne z poprzedniego akapitu były miłe i serdeczne.

Zaufanie zarządu do fundraisera czuje także Darczyńca. Fundraiser ma dbać o Darczyńcę i doceniać jego zaangażowanie. Dużo łatwiej to robić, mając świadomość, że zarząd tak samo dobrze myśli o Darczyńcach i bardzo ich ceni. To, jak zespół, w tym fundraiser-zarząd, myśli i mówi o wspierających ich organizację osobach, jest wyczuwalne w rozmowach poza organizacją. I Darczyńca będzie czuł autentyczność wyznań, że naprawdę jest ważny.

Fundraising to relacje – także te w zespole

Dobre relacje z zarządem i całym zespołem organizacji oraz umiejętność współpracy wpływa na skuteczność pracy fundraisera. Tego jak zorganizować pracę zespołu w czasie prowadzenia zbiórki pieniędzy dowiesz się z webinaru
Jak zaplanować pracę zespołu na czas zbiórki.

Shopping Cart
SZKOŁA HOJNOŚCI
Przewiń do góry