Ach ci ludzie - o zarządzaniu w NGO

Ach, ci ludzie – o zarządzaniu w NGO

Zarządzanie w NGO – uwzględniając zarządzanych, zarządzających i prawo, na mocy którego funkcjonuje polski trzeci sektor.