Seminarium Bogata Kultura: 19-20.11.2019 | Świdnica

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”0.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

Kultura jest wiecznie niedofinansowana. Zamknięcie muzeów, teatrów, ośrodków kultury czy organizacji społecznych, może przejść bez echa w mediach. Ludzie kultury są zbyt kulturalni, żeby palić opony pod Sejmem.

Jednak sytuacja nie jest beznadziejna i są alternatywy, które pozwalają ludziom kultury skutecznie promować kulturę i godnie zarabiać, wykonując to, co kochają. Tworzyć i promować to, w czym są najlepsi. Znamy takie przypadki, co więcej sami działamy skutecznie. Dlatego chcemy Cię zaprosić na seminarium „Bogata kultura”.

Czego się dowiesz?

 1. Jak prowadzić organizację, która z sukcesem zbiera środki na działalność.
 2. Dlaczego warto być artystą i prowadzić swoją organizację pozarządową.
 3. Jak zbierać pieniądze na kulturę (internet i Darczyńcy indywidualni).
 4. Jak pozyskiwać Mecenasów biznesowych.
 5. Jak dbać o swój wizerunek w mediach społecznościowych (i stamtąd pozyskiwać zlecenia).
 6. Jak komunikować się z Twoim otoczeniem i umacniać wizerunek wziętego artysty i społecznika.
 7. Jak promować wydarzenia, które organizujesz, by ściągnąć tłumy.

Gdzie i kiedy?

Świdnica, ul. gen. W. Sikorskiego 15/2 (siedziba Fundacji Dobrej Muzyki)
19-20.11.2019 (godz. 9.00-17.00).

Prowadzący:

Zuzanna Bator

Organistka, organizatorka, mama dwóch synów. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Musikhochschule w Stuttgarcie. Jest fundatorką i prezesem Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit, która od 6 lat działa w Świdnicy. W ramach działalności Fundacji zorganizowała wraz z mężem, także organistą Maciejem Batorem ponad 120 koncertów na terenie Dolnego Śląska. W roku 2019 została stypendystką Ministra Kultury oraz Pani Prezydent Świdnicy na projekty związane z tworzeniem autorskich transkrypcji organowych oraz podcastów o organach i muzyce organowej.

Szczepan Kasiński

Sancho Pansa dla NGO

CEO agencji fundraisingowej Armiger, doświadczony fundraiser i opowiadacz historii, które otwierają serca i portfele Darczyńców.

 

Ile to kosztuje?

Forma seminarium zakłada bardzo intensywną pracę, dlatego przygotowaliśmy 10 miejsc dla chętnych. Koszt udziału w seminarium to:

pierwsze 3 zapisane osoby: 500 zł brutto (pula wyczerpana)
pozostałe 7 miejsc – 600 zł brutto

potrzebujesz konsultacji z prowadzącymi?
(zaznacz to w zgłoszeniu, a 1h konsultacji możesz zamówić
w promocyjnej cenie 150 zł brutto)

 

W cenie:

 1. Udział w 14h pracy merytorycznej (2x7h)
 2. Dwa obiady i przerwy kawowe
 3. Certyfikat uczestnictwa

Jak się zapisać?

Wyślij wiadomość o treści „Bogata kultura” na adres wspolpraca@armiger.pl i podaj: imię, nazwisko, organizację i NIP do faktury (jeżeli reprezentujesz organizację lub adres w przypadku osób fizycznych).

W wiadomości zwrotnej otrzymasz fakturę proforma, którą należy opłacić w ciągu 3 dni (inaczej rezerwacja przepada).

REGULAMIN SEMNINARIUM BOGATA KULTURA

I. Postanowienia ogólne

 1. Seminarium „Bogata kultura”, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 19 i 20 listopada 2019 r. w Świdnicy (ul. gen. W. Sikorskiego 15/2).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Armiger sp. z o.o. z siedzibą w Sobolowie, Sobolów 278, NIP 8681972701, REGON: 381773089, KRS: 0000756797 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://temp01.off24.pl/bogatakultura. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji poprzez wiadomość email.
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
  • udział w Wydarzeniu,
  • przerwy kawowe.
  • obiad
 5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
 http://temp01.off24.pl/bogatakultura
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty
  za uczestnictwo za w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania faktury proforma.
 8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem adresu wspolpraca@armiger.pl są do 12 listopada 2019 r. Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł za osobę (early bird) oraz 600 zł – wstęp pełny.
 10. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 10 listopada 2019 r.
 11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Shopping Cart
SZKOŁA HOJNOŚCI
Przewiń do góry