Roczny plan fundraisingowy

Formularz, który dla Ciebie przygotowaliśmy, to usystematyzowany sposób tworzenia rocznego planu fundraisingowego dla Twojej organizacji. Proces, przez który przejdziesz, skupia się na strategiach pozyskiwania nowych darczyńców indywidualnych w celu stworzenia niezawodnego i powtarzalnego źródła wpływów finansowych. Sześcioetapowy proces planowania, przez który przeprowadzi cię ten dokument, pomoże ci stworzyć plan oparty o realia twojej organizacji: bazę […]

Read more