AKCJE ZRZUTKOWE

Organizacje pozarządowe boją się zbierać pieniądze od Darczyńców indywidualnych i biznesu. Granty, dotacje i konkursy wydają się pewniejszą drogą. No właśnie – wydają się, bo konkurencja o środki publiczne jest coraz większa, a pieniędzy jest coraz mniej. 

A co zrobisz, jeżeli grant, na który liczysz – nie przejdzie? 

TAK – FUNDRAISING JEST ROZWIĄZANIEM.

Zapraszam Cię na praktyczne (jednodniowe) warsztaty z organizowania akcji zrzutkowych (czyli takich, gdzie w krótkim czasie musisz zdobyć duże kwoty). Opowiem o akcjach, które współtworzyłem i które przyniosły w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od 6.000 do 150.000 zł.

Czego się dowiesz?

 1. Jak wprowadzić fundraising do Twojej organizacji.
 2. Jak planować kampanię zrzutkową i gdzie szukać sprzymierzeńców.
 3. Jakich narzędzi używać do skutecznego zbierania pieniędzy (większość masz w zasięgu ręki).
 4. Jak się komunikować (i używać storytellingu).
 5. Jak dziękować Darczyńcom (i jeszcze raz dziękować, i jeszcze), aby zostali z Tobą na dłużej.

Gdzie i kiedy?

Poznań (Półwiejska 25/3), 14.05.2019.

Prowadzący

Szczepan Kasiński Sancho Pansa dla organizacji pozarządowych. Fundraiser z certyfikatem EFA (European Fundraising Association), opowiadacz, strateg. Założyciel agencji fundraisingowej Armiger. Autor książki „Szlachetny Cel”, współautor „Kart fundraisingowych”. Codziennie zmienia świat na lepsze, bo pomaga organizacjom pozarządowym działać lepiej i skuteczniej otwierać serca i portfele Darczyńców. Współpracował z: Caritas Polska, Szlachetną Paczką, Fundacją Jaśka Meli Poza Horyzonty czy dominikankami z Broniszewic.

Ile to kosztuje?

Forma warsztatów zakłada bardzo intensywną pracę, dlatego przygotowałem 10 miejsc dla chętnych.

Koszt udziału w seminarium to:

pierwsze 4 zapisane osoby – 250 zł brutto (early bird)
pozostałe 6 miejsc – 300 zł brutto

Bilety:

NORMALNE

W cenie:

 1. Udział w 6h pracy merytorycznej
 2. Obiad i przerwy kawowe
 3. Certyfikat uczestnictwa

REGULAMIN WARSZTATÓW

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Warsztaty „Akcje Zrzutkowe”, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 14 maja 2019 r. w Poznaniu.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Armiger sp. z o.o. z siedzibą w Sobolowie, Sobolów 278, NIP 8681972701, REGON: 381773089, KRS: 0000756797 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://armiger.pl/akcjezrzutkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji oraz opłaciły koszty uczestnictwa.
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
  • udział w Wydarzeniu,
  • przerwy kawowe.
  • obiad
 5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
 http://armiger.pl/akcjezrzutkowe
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo za w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury.
 8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem serwisu: www.sklep.armiger.pl są do 10 maja 2019 r. Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł za osobę (early bird) oraz 300 zł – wstęp pełny.
 10. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 10 maja 2019 r.
 11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Related Articles

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *