Roczny plan fundraisingowy

Formularz, który dla Ciebie przygotowaliśmy, to usystematyzowany sposób tworzenia rocznego planu fundraisingowego dla Twojej organizacji. Proces, przez który przejdziesz, skupia się na strategiach pozyskiwania nowych darczyńców indywidualnych w celu stworzenia niezawodnego i powtarzalnego źródła wpływów finansowych. Sześcioetapowy proces planowania, przez który przeprowadzi cię ten dokument, pomoże ci stworzyć plan oparty o realia twojej organizacji: bazę […]

Read more
Seminarium „Bogata kultura”

Kultura jest wiecznie niedofinansowana. Zamknięcie muzeów, teatrów, ośrodków kultury czy organizacji społecznych, może przejść bez echa w mediach. Ludzie kultury są zbyt kulturalni, żeby palić opony pod Sejmem.

Read more